Saturday, February 16, 2019

ह्या रहस्यमयी मंदिरातील अखंड ज्योती मधून निघतो केसर,ह्याला डोलयवर लावल्यामुळे डोळ्याचें...

आपल्या भरतामध्ये खूपशे मंदिरे आपल्या चमत्कारासाठी आणि आपल्या महत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत.अशे खूप से रहस्य लपलेले आहेत ज्याला आज पर्यंत कोणी नाही ओळखू शकले.वैज्ञानिकांनी सुद्धा...